Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Představme si cca 30tis. obyvatel, tedy 10tis. rodin, žijících ve 12 obcích, v jednom městě a jednom městysů nedaleko od Brna. Může je spojovat více věcí, např. kulturní tradice, okolní příroda, známí, školy, dopravní linky, sportoviště nebo stejné zájmy. Nebo také voda a její zdroj, který je pro všechny důležitý. A voda je právě to téma, díky kterému vznikl Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Na začátku bylo třeba nalézt způsob financování, k čerpání hodnoty cca 120 milionů Euro se přímo nabízely evropské fondy. Konkrétně na odkanalizování a efektivní čištění veškerých splaškových vod z domácností a firem daného mikroregionu. Co tomu ale předcházelo? Nejprve se muselo sejít vedení všech obcí, ještě než byl založen Svazek obcí. Cílem byla dohoda o spolupráci právě tímto směrem. Podobně velké dílo, jako je nový vodovod nebo kanalizace, obvykle všechny stmelí. Ale tady se jednalo o záměr nově propojit do jedné moderní a kapacitní kanalizační soustavy 12 sídel se záměrem čistit veškerou odpadní vodu!

Projekt, který v České Republice dosud neměl obdoby, dostal název Ochrana vod povodí řeky Dyje. Skládal se ze dvou postupných etap. První nesla název Dyje I a druhá Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec. Dvakrát sedm příměstských sídel, první v letech 2004 - 2007 a další skupina v rozmezí roků 2007 a 2010, se dočkalo nové splaškové kanalizace. Pod zem bylo postupně instalováno páteřní kanalizační potrubí v délkách 63 a 56 kilometrů a také více než padesát dalších kilometrů odboček pro jednotlivé kanalizační přípojky. Těch je nyní již aktivních 7tis. S ohledem na členitost a reliéf zdejší krajiny, sousedící s Moravským krasem, bylo nezbytné také postavit 13 automatizovaných přečerpávacích stanic. Díky použití tzv. suché technologie, využívající vzduchu pro tlakování odpadní vody je provoz téměř bezhlučný, bez zápachu ale především víceméně bezúdržbový. Na projektu se podílelo stovky odborníků. Nejen představitelé vedení Svazku, ale i projektanti, konzultanti, zhotovitelé a další. Všichni mohou mít radost z toho, že se záměr podařil a velkou měrou se zvýšila ochrana naší přírody. A to byl hlavní cíl a účel vynaložených společných a evropských prostředků. Unikátní projekt zprovoznil kanalizační soustavu, díky čemu významně klesla chemická spotřeba kyslíku, konkrétně o plných 250 tun ročně, rychle se snížilo znečištění půdy, prozatím na jednu čtvrtinu bývalých hodnot. A co je hlavní, v řece Dyji z celého Šlapanicka skončí pouhá desetina možného množství fosforu a jeho škodlivých sloučenin z praček a myček. A další projekt, který celé dílo završí, je tzv. na spadnutí. Část obcí Šlapanicka totiž odebírá vodu ze zdroje Říčky, druhá je napojena na brněnský vodovodní systém. Připravovaná optimalizace má dvě myšlenky. Minimalizovat současné ztráty v potrubí, tedy posílit a zrekonstruovat rozvodnou soustavu a účelově propojit dvě její větve. Smyslem je nabídnout do budoucna našim občanům a odběratelům vedle dostatečné kapacity, také pitnou vodu, jejíž pořízení bude v dané chvíli výhodnější.